Psihoterapija online i uživo

Bloom je centar gde se podržava i podstiče ljudski potencijal. Gde se proširuju vidici, osnažuje ličnost, stvaraju kapaciteti za životne izazove.

Za mene psihoterapija je vreme koje smo posvetili samo sebi, bez osećanja krivice, bez osećanja odgovornosti prema drugima.
To je 60 minuta koje posvetimo sebi da bi nama i našim bližnjima bio bolji život. Na neki način to je vreme i mesto gde smo potpuno iskreni, otvoreni i sigurni u to da nas niko neće osuđivati, gde su naše najdublje boli prigrljene i viđene. Gde se ne stidimo ko smo i ko želimo da budemo. To je mesto i vreme kada osetimo da nas neko sluša, da smo važni, da je tu samo zbog nas i da je spreman sa nama da tuguje i sa istim intenzitetom sa nama da se raduje.
psihoterapija-online-novi-sad

Psihoterapija uživa bliskost, iskrenost, otvorenost, doprinosi rastu i razvoju.

Sve to u jednom satu, nakon čega se ceo naš svet menja. Počinjemo više da verujemo u sebe, svoje kapacitete, više ne sumnjamo u svaku svoju reč, u svako svoje delo.

Velika hrabrost potrebna je da se pogleda u sebe, u svoje dubine. Zato je psihoterapija mesto i vreme gde zajedno, sa puno hrabrosti i poverenja otkrivamo ono najtužnije, najbolnije, ali i najlepše i najljubavnije o sebi.

Kako izgleda jedna psihoterapijska seansa?

psihoterapija-novi-sad